14 príznakov toho, že sa "prebúdzate".

awakening02.jpg

Máme tú česť, že žijeme naskutku v neuveriteľných časoch. Ľudstvo ako celok sa veľmi rýchlo vyvíja a neprestáva odhaľovať nové pravdy o svete, v ktorom žije.

V dôsledku tohto vývoja si ako jednotlivci stále jasnejšie začíname uvedomovať Univerzálnu pravdu. A prejavom poznania Univerzálnej pravdy je pochopiteľne zmena nášho duchovného vedomia.

 

Práve žijeme v dobe veľkých životných zmien, kedy naše oči začínajú vidieť väčšiu pravdu, ktorá sa nachádza za závojom viditeľného sveta. Začíname jasne chápať vzájomnú prepojenosť všetkých živých bytostí, existenciu duchovného sveta a taktiež ako všetko so všetkým určitým spôsobom súvisí a spolupracuje.

Žijeme v dobe, kedy ľudstvo ako celok vykazuje intenzívne vedomie, a to nás inšpiruje vidieť pravdu vôkol nás, voči ktorej sme boli kedysi slepí. Znie vám toto všetko povedome? Pozorujete vo svojom živote podobný jav?

Nasledujúcich 14 príznakov prezrádza, že práve prechádzate obdobím duchovného prebudenia:

 

1. Začínate objavovať, kto skutočne ste

Ak ste až doteraz zápasili s pochybnosťami o sebe samých, alebo vám chýbala správna miera sebavedomia, môžete byť úplne pokojní, pretože je úplne isté, že procesom vášho duchovného prebudenia sa to všetko úplne zmení.

Ako začnete objavovať skutočný zmysel vášho života a s tým aj to, ako tento zmysel zapadá do väčších súvislostí, nanovo to vo vás vznieti lásku, ktorú budete k sebe pociťovať.

Rovnako k sebe začnete pociťovať aj úctu za to, kým skutočne ste, za to, akými disponujete kvalitami, a tiež za vaše výnimočné schopnosti, ktoré ponúkate svetu.

2. Už viac neskrývate svoje slabosti. Namiesto toho ich začínate prijímať

Drvivá väčšina z nás prechádza životom tak, že schovávame pred svetom naše slabé stránky v strachu, aby nás druhí nesúdili, nekritizovali alebo aby sme sa nestali ľahko zraniteľní.

Keď však zažijeme duchovné prebudenie, začneme si uvedomovať, že jediný spôsob, ako prekonať naše slabosti a stať sa tak lepšou verziou samých seba, je najprv tieto naše slabosti prijať také, aké sú.

3. Začínate vidieť v živote nový účel

Predtým takmer všetky naše životné rozhodnutia vychádzali najmä z toho, čo je najlepšie pre nás ako jednotlivcov – ako by sme sa mohli posunúť v živote niekam ďalej, ako by sme mohli zarobiť viac peňazí alebo ako zažívať viac potešenia a pôžitku v našom každodennom živote.

Keď sa však raz začneme duchovne prebúdzať, začneme tiež stále jasnejšie vidieť, že sme prišli do tohto života pre nejaký väčší účel.

Všetko, s čím sme sa doteraz v živote stretli, začne náhle do seba zapadať a okolnosti nám ukážu jasnú a konkrétnu cestu, ktorou by sme mali ísť.

4. Život na Zemi pre vás nadobúda nový význam, pretože si začínate uvedomovať, že ste sem prišli na to, aby ste sa učili a vyvíjali

Všetko, čo počas života na Zemi zažijeme, sa udeje z nejakého dôvodu. A tento dôvod je vždy úplne konkrétny. Do tohto života sme prišli na to, aby sme sa učili, rástli a rozvinuli sa do tej najlepšej verzie samých seba.

Tento proces je nevyhnutným predpokladom skutočného duchovného prebudenia. Životné výzvy a problémy nás už prestávajú znepokojovať a frustrovať, pretože ich začíname vnímať ako príležitosti pre náš rozvoj.

5. Už sa viac nevyhýbate tichu

Všimli ste si už niekedy, že ako spoločnosť sa veľmi obávame ticha? Máme pocit, že ticho ako keby poukazovalo na našu osamelosť a zraniteľnosť.

Aby sme sa vyhli týmto nepríjemným pocitom, sme ochotní urobiť čokoľvek, len aby sme to ticho niečím vyplnili, napríklad hudbou alebo každodennými nepríliš hlbokými rozhovormi.

A opäť, ako sa začíname po duchovnej stránke prebúdzať, zistíme, že ticha sa vôbec netreba obávať. Práve naopak – chvíle ticha sú veľmi potrebné pre sebareflexiu a na to, aby sme si v živote urobili trochu poriadok.

Dokonca bude celkom pochopiteľné, keď si začneme naozaj vážiť a vychutnávať zriedkavé chvíle skutočnej samoty.

6. Ľudia vo vašom živote sa tiež začínajú meniť

Je len logické, že obdobím duchovného prebúdzania nebudeme všetci prechádzať presne v tom istom čase. Práve preto môže dôjsť k odlúčeniu, respektíve k zväčšeniu vzdialenosti medzi nami a tými, ktorí nám kedysi boli blízki.

Pochopiteľne je to bolestivý proces, avšak začneme tiež chápať, že nikoho nemožno nasilu tlačiť do toho, aby sa zmenil a vyvíjal. Každý potrebuje tento proces zažiť na vlastnej koži a vlastným tempom, presne tak ako sme ním prešli aj my.

Na druhej strane si však treba uvedomiť aj to, že nikto vám nemôže brániť v naplnení vašej životnej úlohy, ani vás zdržiavať na ceste za novoobjavenou pravdou.

Netreba však mať žiadne obavy. S osobami, ktoré nám boli donedávna blízke, sa predsa nelúčime navždy. Jednoducho sme len vstúpili do obdobia, kedy budeme nachvíľu od seba – dovtedy, kým aj oni nespoznajú tento nový, neuveriteľný stupeň existencie.

7. Začínate pociťovať hlbokú vzájomnú prepojenosť všetkého vo Vesmíre

Kedysi sme sa veľakrát cítili byť v tomto svete úplne osamelí. To však už viac neplatí. Už sa viac necítime ako osamelý človiečik v bláznivom svete.

Ako sa začíname duchovne prebúdzať, zrazu si začíname uvedomovať, že Vesmír je jedna gigantická skladačka, v ktorej predstavujeme jednoducho len jednu malilinkú súčiastku.

To isté platí aj pre planéty, zvieratá a čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť. Všetko je vzájomne prepojené spôsobom, ktorý presahuje naše chápanie. A práve táto vzájomná prepojenosť drží celý svet pokope.

8. Predošlý bod rozvinieme o trochu viac – začínate nadobúdať presvedčenie, že Vesmír je jeden veľký celok

Pozrime sa na spomínanú vzájomnú prepojenosť trochu bližšie. Už začíname chápať, že všetko je vzájomne prepojené.

No okrem toho si tiež začíname uvedomovať, že Vesmír je v každom z nás prítomný a že cez nás pôsobí, že na duchovnej úrovni sme s Vesmírom všetci spojení a tvoríme tak s ním jeden celok.

Z tohto dôvodu sa vieme tešiť z každého jednoduchého okamihua vážime si aj tie najobyčajnejšie veci, ktoré existujú okolo nás – znova si vieme vychutnávať krásne farby kvetov alebo pohľad na pokojné vlny na hladine jazera.

9. Váš doterajší spôsob života vám už viac nedáva zmysel

Keď sa začíname duchovne prebúdzať a obzrieme sa späť na náš dovtedajší život, nedokážeme sa už nijako stotožniť s tým, ako sme vtedy rozmýšľali.

Veci, ktoré boli kedysi pre nás absolútnou prioritou, ako napríklad sláva alebo bohatstvo, už pre nás nadobro stratili svoj niekdajší význam.

Takisto aj staré zlozvyky ako fajčenie či neprimerané robenie si starostí sme zahodili do koša. Začíname si uvedomovať, že život je omnoho väčší, že sa netočí len okolo nás a že aj zajtra je deň.

10. Stratili ste akýkoľvek záujem o plytké konverzácie

Kedysi boli dni, keď by sme bez prestania dokázali celé hodiny rozoberať včerajší hokej alebo futbal, ktorá celebrita vyrobila ďalší škandál a tak podobne.

Avšak ako začíname vnímať svet z väčšej perspektívy, všetky tieto veci začnú byť pre nás úplne nepodstatné.

Namiesto toho začíname práveže mať silnú potrebu po hlbších a zmysluplných rozhovoroch, pretože cítime, že pri nich naša duša a intelekt ožívajú.

11. Čestnosť a úprimnosť sa stali vašou hlavnou životnou prioritou

Nad „pravdami“, o ktorých sme boli kedysi presvedčení na život a na smrť, dnes už visí len veľký otáznik. A aj naše doterajšie predstavy o živote sú zrazu hore nohami.

Ako znovu objavujeme pravdu a odhaľujeme, v čom spočíva autentickosť nášho života, začneme si pravdu a autentickosť veľmi vážiť. Tieto hodnoty budeme očakávať nielen u seba, ale aj u každého, kto patrí do nášho života.

12. Cítite príliv novej energie

Duchovné prebudenie nás prirodzene povedie aj k tomu, že sa napojíme na nevyčerpateľné zdroje energie Vesmíru, čím sa naše myšlienky a činy zosúladia s jeho väčším plánom.

To sa pochopiteľne odrazí v citeľnom zvýšení hladiny našej energie. Keď zosúladíme smer našej cesty s tou vesmírnou, naozaj začneme čerpať z jeho energie, a to nás bude ešte viac poháňať k naplneniu nášho pravého životného účelu.

13. Začínate pociťovať súcit silnejšie než kedykoľvek predtým, a tak bezpodmienečne pomáhate tým, ktorí to potrebujú najviac

Nefalšovaná empatia ide vždy ruka v ruke s duchovným prebudením. Otvoria sa nám oči a môže sa stať, že po prvýkrát si začneme naplno uvedomovať, akým bojom a problémami prechádzajú všetci okolo nás.

A hoci si uvedomujeme, že nepoznáme odpovede na všetky problémy sveta, jasne vidíme, že našou malou pomocou môžeme naozaj zmeniť život niekoho iného k lepšiemu.

Začíname veriť, že naše výnimočné schopnosti nám neboli dané len pre náš osobný prospech, ale v prvom rade pre to, aby sme pomohli druhým.

14. Už sa viac neobávate smrti

V konečnom dôsledku si vďaka duchovnému prebudeniu začíname stále jasnejšie uvedomovať, že náš terajší život tu na Zemi je len jednou kapitolou v omnoho väčšom príbehu.

Z tohto dôvodu sa prestávame báť smrti, pretože sme už schopní si uvedomiť, že smrťou v skutočnosti nič nekončí. Smrť je iba prechod z jednej úrovne na inú v rámci nášho stúpania do vyššieho duchovného sveta.

 

 

Zdroj: awarenessact.com, Spracovala: Silavedomia.sk

Online kurz Základy kvantovej transformácie - vedomá tvorba reality

Dokážete si predstaviť, že si každé ráno, v priebehu pár minút, nastavíte PERFEKTNÝ deň? A zistíte, že to skutočne funguje? A z perfektných dní sa stanú týždne, mesiace, roky...