awakening02.jpg

Máme tú česť, že žijeme naskutku v neuveriteľných časoch. Ľudstvo ako celok sa veľmi rýchlo vyvíja a neprestáva odhaľovať nové pravdy o svete, v ktorom žije.

V dôsledku tohto vývoja si ako jednotlivci stále jasnejšie začíname uvedomovať Univerzálnu pravdu. A prejavom poznania Univerzálnej pravdy je pochopiteľne zmena nášho duchovného vedomia.

 

Práve žijeme v dobe veľkých životných zmien, kedy naše oči začínajú vidieť väčšiu pravdu, ktorá sa nachádza za závojom viditeľného sveta. Začíname jasne chápať vzájomnú prepojenosť všetkých živých bytostí, existenciu duchovného sveta a taktiež ako všetko so všetkým určitým spôsobom súvisí a spolupracuje.

Žijeme v dobe, kedy ľudstvo ako celok vykazuje intenzívne vedomie, a to nás inšpiruje vidieť pravdu vôkol nás, voči ktorej sme boli kedysi slepí. Znie vám toto všetko povedome? Pozorujete vo svojom živote podobný jav?

quantum.jpg

O tejto téme bolo napísané už veľa, ale nemôže byť dostatočne vysvetlená.

Svet kvantovej fyziky je záhadný, jediný, ktorý vysvetľuje pravdu o našom svete spôsobmi, ktoré spochybňujú existujúcu štruktúru prijatých znalostí.

To, čo vnímame ako fyzický, hmotný svet, nie je vôbec fyzické alebo hmotné, v skutočnosti má od toho náš svet ďaleko.

Túto skutočnosť opakovane potvrdili fyzici z celého sveta, ktorí za to získali Nobelovu cenu. Jedným z nich bol aj Niels Bohr, dánsky fyzik, ktorý výrazne prispel k pochopeniu atómovej štruktúry a kvantovej teórie.

„Ak vás kvantová mechanika úplne nešokuje, potom ste ju ešte nepochopili. Všetko, čo nazývame skutočným, je vytvorené z vecí, ktoré nemôžeme považovať za skutočné.“ – Niels Bohr

Na prelome 19. storočia začali vedci skúmať vzťah medzi energiou a štruktúrou hmoty.

Domnienka, že fyzický Newtonov hmotný vesmír, ktorý bol v samom srdci vedeckého poznania, zaostal a vystriedala ho predstava, že hmota nie je nič iné ako ilúzia.

Vedci začali postupne pripúšťať, že všetko vo vesmíre je vytvorené z energie.

Tvorenie reality

 Tvorenie reality prostredníctvom nášho vedomia sa uskutočňuje vďaka existencii poľa, ktoré spája všetky javy vo vesmíre. Vedomým ovplyvňovaním poľa vedome vytvárame realitu ...

Stále rastie počet nielen filozofov a psychológov, ale aj vedcov, ktorí tvrdia, že realita je našim výtvorom a že tvorenie reality nastane najskôr a predovšetkým vo vnútri jednotlivca, v hlbšom stave vedomia ako v tom, ktorého sme si bežne vedomí. Vonkajšie udalosti nášho života sú len odrazom nášho vnútorného stavu vedomia . Ak chceme upraviť či zmeniť chod udalostí alebo vytvoriť nové, musíme teda najskôr zo všetkého pracovať vo vnútri seba.

Toto vyhlásenie sa môže zdať svojvoľné alebo dokonca "proti-vedecké", ale v skutočnosti to tak nie je. Najpokročilejšie štúdie kvantovej fyziky sa naozaj zblížia k tejto hypotéze a bolo urobené už mnoho laboratórnych experimentov, ktoré podporujú tézu, že vedomie je schopné ovplyvňovať bez sprostredkovateľov iné vedomia a dokonca aj hmotu . Akonáhle budeme akceptovať, že je to naše vedomie, kto vytvára našu vlastnú realitu, aby sme mohli tvoriť aktívne a vedome, je užitočné najprv preskúmať niektoré základné predpoklady tohto procesu.

 

Prvý krok k vedomej tvorbe reality

Prvý predpokladom tvorby reality je existencia poľa , ktoré prepája všetky javy vo vesmíre, hmotné a duchovné, pole, ktorého sme súčasťou, a ktoré nás spája navzájom so všetkými ďalšími bytosťami, udalosťami a úkazmi vo vesmíre, od najmenších k najväčším. Toto pole v oblasti vedy, psychológie a filozofie bolo definované mnohými spôsobmi: pole tvaru, morfické pole, morfogenetické polia, kolektívne nevedomie , matice, alebo matrix, božský matrix, kvantové pole, pole bodu nula alebo viac jednoducho "pole". Existencia tohto poľa je teraz už prijímaná mnohými vedcami na najvyšších úrovniach a bola preukázaná v niektorých experimentoch.

Vzťahy a väzby v tejto oblasti nie sú lineárne alebo priame alebo kauzálne či príčinné, ale synchrónne. A to znamená, že jedna zmena v jednom bode poľa okamžite ovplyvní zvyšok poľa , bez nutnosti mechanizmu lineárnej príčiny a následku. Nech si to uvedomujeme alebo nie, vlastnú realitu si vytvárame cez toto pole. V každom okamihu nášho života sme s týmto poľom v interakcii. Ak sa naučíme s ním vedome komunikovať a spoznáme a ovládneme mechanizmy, na základe ktorých funguje, môžeme sa stať vedomými tvorcovia našej reality.

dreamstime_m_27151121.jpg

Na naše zdravie vplýva veľmi veľa faktorov. Za zhoršený stav môže zlý životný štýl, niektoré zlozvyky alebo neustály stres. Tieto veci si však všeobecne uvedomujeme a pokiaľ sa dá, snažíme sa s nimi bojovať a zlepšiť tak svoju kondíciu. No pod niektoré ochorenia sa môže podpísať aj náš psychický stav. Za našimi bolesťami sa často skrýva strach, ktorý spôsobuje rôzne psychosomatické ťažkosti.

Za všetkým hľadajte psychiku

Istotne ste už počuli od svojich známych príhody o tom, ako im lekári nedokážu pomôcť. Napriek absolvovaným vyšetreniam sa ich organizmus ukazuje ako zdravý, no ostatné signály hovoria o niečom inom. Neustále trpí nevoľnosťami, bolesťami a chronickými prejavmi, a napriek tomu nedokážu odborníci určiť ich príčinu.

Tá sa však môže skrývať na úplne inom mieste, ako ju hľadajú. Nepríjemné stavy nemusia spôsobovať problémy v danej oblasti tela, ale naša psychika. Hneď ako sa nám podarí vyriešiť dané ťažkosti, zrazu ustúpia hnačky, pretrvávajúce bolesti, ale dokonca aj silná nádcha.

Podľa odborníkov môže byť psychická záťaž na pozadí rôznych ochorení až v 70 percentách prípadov. Zlou psychikou a permanentným strachom sa môžete dopracovať k takým ochoreniam ako alergie, bolesť akéhokoľvek druhu, problémy s trávením, chronická únava, nachladnutie, virózy, nepravidelná menštruácia, nespavosť, zhoršená kvalita pleti alebo problémy so srdcom a tlakom. 

 

hawkins.jpg

David R. Hawkins , autor knihy  Moc vs. Sila,  prichádza s hlbokým vysvetlením fungovania ľudských emócií, sily, moci, osobného rastu a rozvoja spoločnosti ako celku. Pomocou kineziologickej metódy meral počas 20 rokov duševné stavy ľudí na celom svete v rôznych situáciách, a tak prišiel na nasledujúce stupnice.

 Pochopenie tejto tabuľky môže priniesť nový vietor do vášho života a opustenie starých vzorcov prežívania. Prečo? Pretože sa za svoje prežívanie môžeme rozhodnúť prevziať zodpovednosť.

mapa vedomia obr.jpg

Máš vo svojom okolí niekoho s chronickým ochorením? Alebo si “obeťou” ty sám?  

Čo všetko si už na svojej ceste “vyskúšal”? Hodil si už flintu do žita a naučil si sa s tým žiť? Alebo hľadáš ďalej? 

Ak hľadáš a nevzdávaš to, pozorne čítaj ďalej. Odhalím tu aj niektoré možno prekvapivé dôvody tvojich neúspechov.

Najlepšia cesta je tá jednoduchá, priama.

“Každá cesta vedie do Ríma” - poznáš to. Otázka je, kadiaľ si to nasmeruješ? Či tam pôjdeš cez Rakúsko alebo cez Londýn, či New York, Áziu, či Austráliu? Cieľ cesty sa nezmenil. Len je náročnejšia a oveľa dlhšia.

Ako si na tom Ty? Koľko času stráviš na ceste s utrpením?

types-of-choices.jpg

Pýtate sa, prečo máte neustále upchaté póry aj keď používate kvalitnú kozmetiku alebo máte tmavé kruhy pod očami, aj keď máte dostatok spánku? Na tieto otázky vám dáva odpoveď vaše telo práve jednotlivými prejavmi, aby ste s tým konečne začali niečo robiť. Tvárová analýza odhalí, čo sa premieta na vašej koži.

Vonkajší vzhľad kože je odrazom nášho vnútorného stavu. Celý náš život sa premieta najmä na našej koži. Telo nedokáže klamať. Rovnako ako zrkadlo ukazuje iba to, čo je v skutočnosti.

Orientálna diagnostika tváre dokáže určiť orgánovú nerovnováhu aj z pleti. Podľa toho, kde sa na tvári prejaví nedostatok, sa môže vyskytovať zdravotný problém v prislúchajúcom orgáne. Koža je spätá s vnútornými orgánmi.

Poznaním, že celému telu vládne päť hlavných orgánov (pľúca, pečeň, pankreas, srdce a obličky), z ktorých každý má prislúchajúci ochranný orgán, dokázali vyliečiť množstvo ochorení. Napríklad súvisiaci orgán pečene je žlčník, pre obličky je to močový mechúr. Diagnostiku robili pozorovaním celkových zmien na koži a vylučovacím systémom jej spätosti s orgánmi.

Tvárová analýza v tradičnej čínskej medicíne bola považovaná za údaj o zdraví orgánov alebo poskytovala užitočné usmernenie v získaní zdravia. Už tisícky rokov známe podrobné mapy tvárovej diagnostiky vrátane jej línií, orgánových zón a farebnej typológie pokožky slúžili na zisťovanie príčin chorôb aj ako podpora pri výbere správnej liečby. Ochorenia kože, ktoré ovplyvňujú stav kože ako sú ekzémy, lupienka, akné, ružienka a iné umožňujú „čítať z tváre“. Analýzou tváre môžeme docieliť zlepšenie stavu pleti všeobecne.

Samotný organizmus človeka je najlepším „diagnostickým prístrojom“, ktorý sa dá využiť pri snahe pomôcť uzdraviť sa. Pokožka (jej pružnosť, pevnosť, sfarbenie, premastenie) je dobrým znakom na poznanie nášho zdravotného stavu. Vyrážky, svrbenie,..., ktoré sa objavia na určitom mieste nám signalizujú, kde môže byť „vnútorná chyba“. Tvár je oblasť, s ktorou sa pohľadom stretávame najčastejšie. Pri diagnostike si všímame okamžité znaky na tvári bez potreby širokého teoretického poznania.

Za stres sa označuje reakcia na situáciu, kedy je organizmus vystavený nejakej záťaži. Je to situácia, ktorú  organizmus vyhodnotí ako nebezpečenstvo, keď hrozí poškodenie organizmu, integrity či identity. 

stresss.jpg

 Aj keď krátkodobý stres býva prospešný, lebo nás vie vybičovať a podnietiť k lepšiemu výkonu, jeho dlhšie trvanie často spôsobuje poškodenie zdravia. A práve preto by sme mali vedieť, čo nám môže spôsobovať stres.

 

Podnety, ktoré môžu spôsobovať stres, nazývame stresory. Medzi základné patrí:

 

• sociálne prostredie a interakcia – vzťahy medzi ľuďmi, agresivita, povýšenosť, ale aj spoločenské normy – pravidlá, termíny, zákazy, predpisy, obmedzenia…

• významné životné udalosti – smrť v rodine, strata zamestnania, narodenie dieťaťa…

• každodenné problémy – trvalé nezhody v rodine alebo v práci, dochádzka do práce, nefunkčnosť predmetov…

• faktory životného štýlu – nedostatok spánku, nadmerná konzumácia alkoholu alebo kávy, nedostatok času, nabitý program…

• psychické postoje a osobnostné črty – negativistické reakcie, veľké očakávania, pesimizmus…

• fyzikálne vplyvy – hluk, prudké svetlo, uzavretý priestor, horúčava, chemické škodliviny.

Profesor sociológie  u Univerzity v Toronte Scott Schieman hovorí, že existuje mnoho výziev a udalostí, ktoré nás nemusia momentálne zaťažovať, ale môžu nám priniesť nepríjemné potiaže v budúcnosti. Sú to situácie, v ktorých sa cítime podráždení a nervózni.

Ak ich však objavíme skôr, môžeme si s nimi lepšie poradiť. Niektoré z týchto situácií pôsobia veľmi nenápadne a napriek tomu sú považované za pôvodcov stresu. Poďme sa pozrieť, ktoré faktory stoja za nenápadným stresom.

divorce-452200.jpg

Deväťdesiat percent chorôb má na svedomí psychický problém – tvrdí MUDr. Josef Maček.

 Je presvedčený, že príčina väčšiny chôrob je inde, než kde sa prejavujú. A tak, keď k nemu príde pacient, že ho bolí koleno, pozrie sa najskôr na slepé črevo, či nemá chronický zápal, potom na stav obličiek a žlčníka, skúma emócie ako hnev a samoľúbosť, až potom príde rad na samotné koleno.

 A to je Josef Maček klasický západný doktor. Prírodné liečiteľstvo začal objavovať, keď v osemdesiatych rokoch zriadili Francúzi v Prahe centrum tradičnej čínskej medicíny. „Začal som sa jej venovať súbežne so svojou praxou. Doobeda som liečil ako západný lekár, poobede čínskou medicínou,“ spomína na obdobie, ktoré trvalo niekoľko rokov. Napokon zistil, že keď aplikuje poznatky čínskej medicíny, pomáha ľuďom viac a svoju lekársku prax zrušil. „Západná medicína totiž krásne lieči akútne stavy, ale s chronickými má problém.“

 

Príčiny a následky

Čínska medicína rozlišuje päť dôležitých orgánov – srdce, pľúca, pečeň, slezinu a obličky. A každý z týchto orgánov má k sebe priradenú emóciu. „S pľúcami napríklad súvisí úzkosť. A pľúca sú párový orgán s hrubým črevom. Zoberte si prezidenta Havla. To nebola náhoda, že mal problém s nádorom na pľúcach a potom s hrubým črevom,“ hovorí.

Jozef Maček tvrdí, že čínska medicína má systém bylinnej terapie, ktorá uľaví od chronickej bolesti, dokáže výrazne zlepšiť stavy astmatikov, liečiť migrény alebo hemoroidy bez nutnosti operácie. Len treba nájsť príčinu problému.

 

Pečeň – potláčaný hnev

Prejavy – pálenie a svrbenie očí, vyrážky, bolesti kĺbov, šliach, podráždený žlčník, migrény, chronická únava

„Všetci, čo majú problémy s pečeňou, prežili obdobie výrazného hnevu. Buď boli nahnevaní oni, alebo bol niekto agresívny na nich – svokra, manžel, učiteľka, ktorá nerozumie môjmu dieťaťu...“ hovorí Josef Maček. „Mal som pacientku, ktorú boleli kĺby, a to najmä v noci. Čas pečene je totiž od jednej do tretej nadránom. Pýtal som sa jej, či mala s niekým nejaký konflikt. Reagovala: Nemám! Ale už tri roky sa nebavím s dcérou... Dcéru zavrhla, neudržuje s ňou kontakt. Nebola náhoda, že práve v tom čase sa začali aj jej problémy. Dal som jej byliny na pečeň, ale ak sa nezmieri so situáciou, pomôžu len čiastočne a ona príde znova.“

Aj migrény vznikajú na základe opakovaného potláčaného hnevu v dráhe žlčníka. Preto nimi trpia väčšinou ženy.

 

positive.jpg

Negatívnu energiu môžeme nájsť takmer všade. Existujú ľudia, ktorí sa neustále sťažujú na život, majú zlé návyky a ťahajú vás nadol. Emócie, ktoré šíria, ovplyvňujú vaše myšlienky a činy zlým spôsobom, takže by malo byť vašou povinnosťou vyhýbať sa zdrojom negatívnej energie, ak chcete byť úspešnejší.

Každý môže byť ľahko ovplyvnený negatívnymi emóciami a jedinými výnimkami sú ľudia, ktorí sa naučili, ako sa s tým vysporiadať. Týchto 14 spôsobov vám ukáže, ako pozitívni ľudia zaobchádzajú s negativitou, takže ich môžete jednoducho aplikovať do vášho života.

1. Vytvárajú šťastie zvnútra

Šťastní ľudia nezakladajú svoje šťastie na vonkajších podnetoch. Uvedomujú si, že akonáhle bude stimulant preč, ich dobrá nálada bude zničená. Miesto toho hľadajú vnútorné zdroje pozitívnej energie a trénujú všímavosť.

2. Trénujú pozitívne myslenie

Myšlienky ovplyvňujú vaše správanie, takže ak myslíte negatívne, nemáte pred sebou  jasnú budúcnosť. Pozitívni ľudia neveria na výhovorky, s ktorými prichádza ich myseľ.Prostredníctvom pozitívnych výrokov a nájdenia dobrej stránky pri akomkoľvek probléme sú si istí, že sú psychicky nastavení pre úspech.

3. Hľadajú dôvody veriť v seba

"Nikdy nenechajte negativitu dostať sa k vám. Stretnete veľa všelijakých ľudí, okolo ktorých budete musieť kľučkovať, ale všetko, na čom záleží je to, ako veľmi budete veriť v seba samého. "- Becky G.

Existujú nekonečné dôvody veriť v seba samého, aj keď sa cítite úplne bezmocný a bezcenný. Tieto negatívne myšlienky sú dočasné prekážky a väčšinou sú len vykonštruované.

4. Odstrihnú negatívnych ľudí

Vaše okolie má na vás obrovský vplyv. Ak budete tráviť čas s pozitívnymi ľuďmi, je viac pravdepodobné, že budete šťastný a spokojný. Na druhú stranu, ak ste príliš blízko odporcov a sťažovateľov, budete potrebovať veľa času na odstránenie negativity zo svojho života.

5. Pravidelne cvičia

Fyzická námaha je spojená s uvoľňovaním endorfínov, ktoré sú zodpovedné za "dobrý pocit". Liečia vaše telo správnym spôsobom a vedú k zníženiu stresu a posilneniu šťastia. Na druhej strane, ak budete ignorovať potreby vášho tela, čoskoro pocítite negatívne dôsledky .

6. Trávia čas v prírode

Prechádzka v prírode zresetuje vašu myseľ a uvoľní telo. Pozitívni ľudia venujú časť svojho dňa tomu, aby sa dostali von a obdivovali krásy našej planéty. Je to skvelý spôsob ako nabiť baterky!

7. Vyhýbajú sa impulzívnemu utrácaniu

V dnešnej dobe súťažia o našu pozornosť super výhodné ponuky a výpredaje, takže je ľahké ocitnúť sa v strate z dôvodu unáhleného nákupu. Vzhľadom k tomu, že pri takomto nakupovaní sa v tej chvíli budete cítiť lepšie, z dlhodobého hľadiska je to nezdravý návyk a pozitívni ľudia sa im za každú cenu vyhýbajú. Radšej investujú do zážitkov a objavovania sveta a vytvoria si tak skvelé spomienky.

Online kurz Základy kvantovej transformácie - vedomá tvorba reality

Dokážete si predstaviť, že si každé ráno, v priebehu pár minút, nastavíte PERFEKTNÝ deň? A zistíte, že to skutočne funguje? A z perfektných dní sa stanú týždne, mesiace, roky...