Mapa vedomia

hawkins.jpg

David R. Hawkins , autor knihy  Moc vs. Sila,  prichádza s hlbokým vysvetlením fungovania ľudských emócií, sily, moci, osobného rastu a rozvoja spoločnosti ako celku. Pomocou kineziologickej metódy meral počas 20 rokov duševné stavy ľudí na celom svete v rôznych situáciách, a tak prišiel na nasledujúce stupnice.

 Pochopenie tejto tabuľky môže priniesť nový vietor do vášho života a opustenie starých vzorcov prežívania. Prečo? Pretože sa za svoje prežívanie môžeme rozhodnúť prevziať zodpovednosť.

mapa vedomia obr.jpg

 Každý duševný stav je spojený s prevládajúcou hlavnou emóciou. Na najnižšej úrovni sa nachádza hanba (pocity zahanbenia, odsúdenia, úplné poníženie - napríklad obete znásilnenia). Ak sa ocitnete natrvalo v tomto duševnom stave, pripomína neznesiteľné peklo. 

 Druhou najnižšou emóciou je vina - a tak ďalej, postupujeme vyššie. Byť smutný je napríklad o niečo vyššia emócia ako apatia. Je lepšie sa sťažovať sa a dať prechod smútku než cítiť "nič" vo vnútri, v podstate to zvyšuje našu "vibráciu".

 Dôležitým medzníkom je úroveň 200 . Pod ňou sa vyskytujeme vo sfére prevládajúcich  deštruktívnych emócií, v ktorých človek potrebuje čerpať energiu zvonku, z vonkajšieho systému, od druhých ľudí. Na tejto úrovni sa podľa Hawkinsa nachádza približne 85% populácie

 Existujú však dôležité rozdiely. Úroveň pýchy - hrdosť (175) zodpovedá morálnej sile (atmosfére), ktorú má americké námorníctvo. Pýcha - hrdosť (či emócie spojené s nacionalizmom, patriotizmom) síce nie sú úplne konštruktívne emócie, však ide stále o pomerne "kvalitný" duševný stav oproti úrovni hnevu, strachu, smútku či apatii. (Preto povzbudzovanie národnostného cítenia môže mať pre určitú vrstvu ľudí pozitívny dopad - napr. fandiť futbalu je lepšie, než zažívať v slume pocity zmaru a ufetovať sa).

 Kľúčovým momentom je moment odvahy: odhodlanie, nasadenie (200). To je okamih, kedy sa zdvihneme z pohovky a ideme v ústrety zmene, pričom sami vytvárame energiu k pohybu. 

 Nad úrovňou 200 prevažujú pozitívne, konštruktívne emócie, pri ktorých človek skôr energiu generuje, vyžaruje do okolia. Úroveň neutrality (250) zodpovedá zhruba prísloviu "žiť a nechať žiť". Cez úroveň ochoty (ústretovosť, slušnosť, aktívna ochota niekomu prospieť, 310) a úroveň prijatie (dajme tomu stave hlbokej akceptácie všetkého, čo je - 350) sa dostávame k úrovni rozumu (400), čistej inteligencie. 

 Podľa Hawkinsa nájdeme mnoho géniov ako Newton, Einstein, Descartes alebo Sigmund Freud práve na úrovni 499 (najvyššia dosiahnuteľná méta racionality), pretože na úrovni  500  prichádza ďalší zlomový bod. Je ním hranica prežívania a vyžarovania bezpodmienečnej lásky ku všetkému, čo existuje - vkročenie na supra-racionálnu úroveň prístupu k životu.

 Na úrovni 600 sa už človek nachádza v stave blaženého, ​​odpútaného mieru, hlbokého pokoja (odkiaľ sa všetko dianie začína javiť ako jediné všadeprítomné Ja) - a úroveň 700-1000 označuje Hawkins ako "osvietenie", slovami neopísateľnú úroveň bytia, vyžarovania a vnímania.

 

Medicína

 Najdôležitejšou vecou sú však výsledky Hawkinsových pozorovaní v oblasti medicíny. Väčšinu telesných ochorení má na svedomí dlhodobé udržiavanie negatívnych emočných postojov na nízkej úrovni vibrácií. Iné modely negatívnej atraktívnosti (násilie prezentované v médiách, konšpiračné teórie vyvolávajúce úzkosť a paniku, náboženstvo založené na viere) - to všetko nás udržiava na úrovniach, kde liečenie je nemožné alebo menej účinné. Úplné vyliečenie vážnej choroby, ak má byť trvalé, vyžaduje v podstate  zmenu v osobnostnej štruktúre, emóciách a postojoch, ktoré vytvárame voči sebe, voči iným ľuďom a voči vonkajšiemu svetu.

 Hawkins zdôrazňuje potrebu spojiť sa s vysokofrekvenčnými atraktorovými (inšpirujúcimi, skutočne pravdivými) vzormi, které pôsobia aj na úrovni fyzickej reality ako vyššie, harmonizujúce funkcie. Emócie, myšlienky, vzory vyššej frekvencie (duchovná moc) zrovnávajú do harmonického stavu javy na úrovni nižšej, fyzickej, ktoré sa podľa nich „preskladajú“.

 

Metafora tuláka

A na záver spomeniem Hawkinsov popis tuláka, ktorý sa v roztrhaných šatách objaví na rohu ulice v bohatej štvrti. Ako ho budeme z rôzných energetických úrovní vnímať?

             

 

 • Z úrovne  hanby  (20) ho vidíme ako špinavého, odporného a nechutného.
 • Z úrovne  viny  (30) hovoríme: "Je to jeho chyba, zaslúži si to, čo má. Pravdepodobne zneužíva sociálne dávky. "
 • Z úrovne  beznádeje  (50) vidíme, že sa nachádza v zúfalej situácii, je to "prekliaty dôkaz toho, že s problémom ľudí bez domova nedokáže naša spoločnosť urobiť nič."
 • Z úrovne  žiaľu  (75) starý muž vyzerá tragicky, nepriateľsky a bezútešne.
 • Na úrovni  strachu  (100) ho považujeme za nebezpečnú sociálnu hrozbu. Rozmýšľame o tom, že zavoláme na neho políciu - predtým, ako spácha zločin!
 • Na úrovni  túžby  (120) nás situácia frustruje: prečo s tým niekto niečo neurobí?
 • Ak sme na úrovni  hnevu  (150), starý človek sa zdá byť útočníkom. Alebo sme naštvaní, prečo sú v našej krajine takéto podmienky ?!
 • Z úrovne  pýchy  (175) tulákom pohŕdame, cítime, aký je trápny a myslíme si, že mu pravdepodobne chýba akákoľvek sebaúcta.
 • Z úrovne  odvahy  (200) sme zvedaví, či niekde existuje prístrešok, hovoríme - "človek potrebuje prácu a miesto na živobytie." Chceli by sme s tým niečo urobiť.
 • Na úrovni  neutrality  (250) nám pripadá v poriadku, možno dokonca zaujímavý. "Vôbec nikomu neubližuje."
 • Na úrovni  ochoty  (310) sa rozhodneme prísť k nemu a pokúsiť sa ho rozveseliť, rozprávať sa s ním alebo ponúknuť mu cigaretu.
 • Na úrovni  prijatia  (350) sa nám bude zdať zaujímavý. Napadá nás, aký pútavý príbeh by sa za týmto podivuhodným chlapíkom, ktorého črty pozorujeme, mohol skrývat. Život nám pripadá záhadný a tohoto chlapíka sem akoby život privial z tajomných diaľav.
 • Z úrovne  rozumu  (400) o ňom premýšľame ako o možno subjekte pre zaujímavú psychologickú alebo sociologickú štúdiu. Koncentrujeme sa na neho a snažíme sa ho pochopiť.
 • Na vyšších úrovniach sa človek začína javiť priateľsky a pokojne. Možno vnímame jeho pocit slobody, ktorého má na rozdávanie, a ktorý mnohým okoloidúcim chýba. Vidíme, že prekonal sociálne konvencie, je veselý a múdry.
 • Nad úrovňou 600 ( kľud ) ho vidíme ako naše vlastné ja v inej forme.

Čo sa stane, keď sa priblížime k tulákovi? Pravdepodobne bude reagovať na naše vyžarovanie v tomto prítomnom okamihu. Možno utečie, možno sa naštve, možno ho urobíme šťastným. Skrátka bude zrkadliť náš stav vedomia tu a teraz - ako každý okolo nás.

 

Ivana Kováčiková

Zdroj:  http://ografologii.blogspot.cz/.../david-r-hawkins-mapa...

David R. Hawkins, M.D., Ph.D: Moc versus Síla, skrytí určující činitelé lidského chování. Pragma, 2009.

 

Online kurz Základy kvantovej transformácie - vedomá tvorba reality

Dokážete si predstaviť, že si každé ráno, v priebehu pár minút, nastavíte PERFEKTNÝ deň? A zistíte, že to skutočne funguje? A z perfektných dní sa stanú týždne, mesiace, roky...